Egy kis segítség az érzelmek átírásához. Keresd ki a táblázatban azt az állapotot, érzelmet, amit a múltbeli eseményeddel kapcsolatban a legközelebb érzel és innen lépkedj fölfelé a tudatszintekben. Lépcsőfokonként egyesével “húz föl” ezt az érzést magasabb tudatszinre! Minden szinten megfogalmazva egy mondatot.
 
Ezt a gyakorlatot kezeld szabadon, intuícióból. Hallgasd közben a meditációs zenét, úgy könnyebben mélyre mész és megnyílsz. Nincsenek merev szabályok, kötöttségek. Lehet, hogy átugrasz néhány lépcsőfokot, az se baj. Lehet, hogy nem tudsz a legfelső szintig menni, az is rendben van.
 
Példaként a “szégyellem magam, hogy az én hibámból megszakadt egy barátommal a kapcsolatom” érzéssel megmutatom, hogyan tudod ennek a segítségével magasabb rezgésszintre átírni, felhúzni az adott eseménnyel kapcsolatos érzésedet…
 1. Szégyellem magam, amiért az én hibámból megszakadt a kapcsoltunk a barátommal.
 2. Bűntudatom van, amiért önző voltam és nem figyeltem oda az ő érzéseire.
 3. Elrontottam, ezen már úgyse tudok változtatni.
 4. Örökre bánni fogom, hogy elveszítettem ezt az értékes barátságot.
 5. Nem is érdemeltem meg ezt a barátságot. Nem vagyok méltó rá.
 6. Annyira vágyom rá, hogy újra olyan jó barátok legyünk mint régen.
 7. Tulajdonképpen ő is csinálhatta volna másképp. Nem csak az én hibám. De magamra is haragszom.
 8. Büszke vagyok magamra, hogy kiálltam magamért, még ha ezzel meg is bántottam.
 9. Miért ne békülhetnénk ki? Ha képesek voltunk elcseszni, akkor képesek vagyunk helyrehozni is.
 10. Bízom magamban és bízom a barátságunk erejében.
 11. Megteszem, ami tőlem telik, ettől lesz nyugodt a lelkem.
 12. Megbocsátok magamnak, hogy hibáztam és megbocsátok neki is, hogy nem tudott megbocsátani nekem. Elfogadom, ha most is így dönt.
 13. Csak azzal tudok foglalkozni, ami az én részem, amit én helyesnek érzek. Az, hogy erre milyen reakció jön, nem az én dolgom.
 14. Szeretet van bennem önmagam felé, hogy elfogadom magam a hibáimmal együtt. Szeretet van bennem felé is, hálás vagyok a barátságunkért, akármi is a jövő.
 15. Így helyes, így érzem magam teljesnek. Öröm járja át minden sejtemet.
 16. Tökéletes békesség van bennem.

SZÉGYEN, 20-as energiaszint

Ennek a szintnek sajnos sokszor köze van a halálhoz, a szégyen elől menekülők gyakran választják az öngyilkosságot, vagy semmit nem tesznek a hosszú élet reményében. Gyakori az elkerülhető balesetből bekövetkező halál. A gyerekkorunkban minket ért szégyen, pl. bántalmazás, járhat személyiség torzulással, számkivetettséggel. Az érzelmi és a lelki egészségre nézve egyaránt pusztító hatású, hajlamossá tesz a betegségekre is. Az ilyen személyiség félénk, visszahúzódó és befelé forduló. Akiket szégyenbe hoznak, sokszor alkalmazzák ezt másokon a későbbiekben, könnyen válnak agresszívvá. Hajlamosak lehetnek vádaskodó jellegű hallucinációkra és paranoiára. Van aki maximalista lesz és merev, kompenzálni szeretne, így megszállottá és intoleránssá válhat.

BŰNTUDAT, 30-as energiaszint

A Bűntudatnak sok formája van, például megbánás, önvád, mazochizmus, vagy bármely másik áldozat típus. Van aki a saját bűntudatát vetíti ki másokra, és érzi magát feljogosítva mások megbüntetésére.

FÁSULTSÁG, 50-es energiaszint

A csüggedés és a reménytelenség szintje. Minden kilátástalannak tűnik. A fásult ember teljesen erőtlen. Ha nem kap kívülről energiát, elsorvad. Sokan kerülnek erre a szintre valamilyen elszigetelődés miatt. Ezen a szinten lévők állandó támogatást igényelnek, így sok energiát használnak el. Nehéz nekik valódi segítséget nyújtani, keveseknek megy.

BÁNAT, 75-ös energiaszint

A veszteségérzet, szomorúság és a függőség van jelen. Sokan élnek ezen a szinten a múltban. Ilyenek lehetnek a szerencsejáték függők, akik elveszítik állásukat, családjukat, barátaikat,  pénzüket, egészségüket. Ha valaki túl korán tapasztal igazi mély szomorúságot, az akár maradandó lehet, ami egész életét és látásmódját átformálja, képtelen lesz reálisan látni a világot pl. egy szerette elvesztését a szeretet elvesztéseként éli meg. Ez gyakran vezet mély depresszióhoz. A bánat magasabb energia szint, mint a fásultság, ha egy fásult embert sírni látunk, annak örülni kell, közel jár a szintlépéshez.

FÉLELEM, 100-as energiaszint

Az életben óriási motiváló erő lehet a félelem, de ilyenkor az ember az elméjének csak a felét használja „Fél –Elem”. Aki fél az nagyon éber, mert úgy érzi a világ egy aknamező ami akárhol lecsaphat. A félelem ragályossá válhat, amit nagyon könnyű folyamatosan táplálni. A félelem rögeszmévé alakulhat, az ember pedig paranoiássá. Korlátozza a személyiség fejlődést, és erős gátlásokat ébreszt. A félelemben élő emberek erős emberek köré gyűlnek, mert általuk remélik a megváltást félelmeiktől.

VÁGYAKOZÁS, 125-ös energiaszint

A vágy erősen motiválttá tehet. Könnyen akar az ember mindig többet, ám ez függővé tehet, amikor a végén már nem is tudja az ember mit akart az elején, csak azt tudja, hogy még többet akar. A vágy egy állandó tudat mező, ami ösztön szinten reked, és az egyik kielégülése után, rögtön jön a következő, ez egy olyan körré válhat, amiből nincs kiszállás. Ugyanakkor vágy kell az előző szintekből való kitöréshez és az elinduláshoz.

HARAG, 150-es energiaszint

A harag vezethet jó és rossz dolgokhoz is. A vágyak okozta frusztráltság, és az elnyomottság könnyen alakul haraggá, ami később szabaddá tehet. A harag robbanhat is, ami pusztító és veszélyes lehet. Ezek az emberek könnyen válnak túlérzékennyé, bármit képesek támadásként érzékelni. Szoros a kapcsolat a vágy szintjével, és a haragból gyakran lesz gyűlölet.

BÜSZKESÉG, 175-ös energiaszint

Itt már pozitív érzést tapasztal az ember. Ez gyógyír lehet az elnyomottak számára és az összes előző tudatszintre. Könnyen alakulhat azonban önteltségbe, gőgbe. A büszkeség ingatag, akár az ego, mivel nem belülről fakad, hanem a körülmények adják. Könnyen forgat vissza frusztráltságba a büszkeségünk elvesztéséből adódó félelem. Sokan haltak már meg, a büszkeségük miatt. A büszke ember gyakran él tagadásban, ez gátolja a fejlődését, mivel el sem ismeri, hogy vannak problémái, amelyekkel foglalkoznia kellene. Ez jelenti a legnagyobb akadályt az igazi Erő megtapasztalásában, amit így soha nem is ér el.

BÁTORSÁG, 200-as energiaszint

Ez egy határvonal a korábbi szintektől. A bátorság szintje a valódi ERŐ megtapasztalását jelenti. Akinek eddig a világ egy félelmetes hely volt, annak innentől csodás kalandokkal és kihívásokkal telinek tűnik. Vonzóvá válnak az új dolgok, az ember elkezd kiállni magáért, szembenéz a gondokkal és a hibáival. Ez az első olyan szint ahol az egyén annyit ad vissza a társadalomnak, mint amennyit elvesz. A pozitív visszacsatolások miatt, kialakul a serkentő önbecsülés.

Magasabb tudatszintek: PÁRTATLANSÁG, 250-es energiaszint

Aki eddig feketén és fehéren látta a világot, az rájön arra, hogy a világ márpedig sokszínű, és nem lesz szüksége arra, hogy állást foglaljon, így nem esik a megosztottság, merevség csapdájába. „Ami nem hajlik, az könnyen törik.” A problémákat reálisan látja, nem sikertelenségnek könyveli el a dolgokat. A világ lehetőségekkel van tele, amelyben válogathat, és mivel van belső ereje, tudja, hogy vannak nehézségek, de azt is, hogy képes őket megoldani. Ami biztonságérzetet ad, kiegyensúlyozottá, ítélkezés mentessé tesz. E hozzáállásuk ítélkezéstől mentes és nem éreznek késztetést mások viselkedésének az irányítására. Szabadság szeretetük miatt, nem manipulatívak és őket is nehéz befolyásolni.

Magasabb tudatszintek: HAJLANDÓSÁG, 310-es energiaszint

Ezen a szinten az ember már részt akar venni a saját életében. Nem ijeszti meg az ellőről kezdés, nem érzi megalázónak, ha kiszolgál, mert egészséges önbecsülése van, könnyen tanul, pozitív hasznos személyiség. Segítőkész és érzékeny is, mások szükségleteire. A társadalom fenntartói, mivel már nem akadályozza őket a büszkeségük, könnyű nekik szembe nézni a hibáikkal és kijavítani azokat.

 

Magasabb tudatszintek: ELFOGADÁS, 350-es energiaszint

Az ember rádöbben, hogy Ő a felelős a saját életéért és a benne történésekért, a problémákért és a boldogságért is, nem pedig valaki vagy valami külső tényező, hanem Ő maga. Képes az életet támogató erőket érzékelni és befogadni. A szeretet nem olyasmi, amit más ad nekünk vagy veszi el tőlünk, az belülről fakad. Elfogadást könnyű összekeverni a passzív magatartással pedig az a fásultság jele, nem az elfogadásé. Nem akarja már az életét ideákhoz igazítani, hagyja, hogy történjen az élet, befogadóvá válik és ez belső nyugalommal tölti el, a tagadásmentesség teret enged a tudat és az érzékelés tágulásának, a torzításmentes valóság észlelésének. Nincs helyes vagy helytelen, csak megoldás van. Jellemzője a tisztelet és a tolerancia mások felé.

Magasabb tudatszintek: ÉSSZERŰSÉG, 400-as energiaszint

Az intelligencia itt nagyon erős. Itt az ember gyors és helyes döntéseket hoz, a pontos, részletes megismeréssel és a jelképek alkalmazásával. Óriási mennyiségű információt dolgoz fel, de hiányzik az ok-okozat közti ellentmondások megértése. „Nem látja a fától az erdőt.” A fogalmak jelentésére, elméletekre figyel és így épp a lényeg vész el. Az ilyen ember hajlamos csak az önös érdekei mentén haladni. Az ésszerűség bekorlátozottá tehet, mivel csupán ettől az ember nem lesz képes a lényeg meglátására, illetve a valóbani lényeg megtalálására. Az ésszerűség még önmagában nem vezet az igazsághoz, az igaz, hogy hatékony lehet egy műszaki jellegű világban, ahol logikus módszerek uralkodnak, de egyben a magasabb szintek elérésének akadálya is. Nehéz innen a következő szint elérése.

Magasabb tudatszintek: SZERETET, 500-as energiaszint

Sokan a szeretet, szerelem alatt egy vágyaktól és erotikától fűtött rózsaszín, érzelmi viszonyt értenek, ami valójában gyakran függő, érzelgős viszonyt takar. Ez könnyen alakul haraggá, ami büszkeségből ered, de nem ez a szeretet, az ilyen kapcsolatban valószínűleg soha nem is volt igazi szeretet.

A szeretet állandó és változatlan jellegű, mivel nem függ külső tényezőktől. A szeretet nem az elmében, a szívben születik és képes másokat megtartani és felemelni. A lényeg válik fontossá nem a részletek. Mivel az ésszerűség csak a részletekkel foglalkozik, a szeretet viszont az egésszel, így képessé válunk a problémára teljes egészében rálátni. Ez az intuíció, vagyis az azonnali átlátás, megértés képessége. Ez a folyamat tudományosan bizonyítható, működésekor mérhető mennyiségű endorfin szabadul fel az agyban. A szeretet felülemelkedik a különbözőségen, így lesz lehetséges eggyé válni egymással. A szeretet tágítja az énérzést „az is Én vagyok”. A szeretet a negatív dolgokat a körülmények átdolgozásával oldja fel, nem támadással.

Magasabb tudatszintek: ÖRÖM, 540-es energiaszint

A valóbani szeretet megélése állandósult belső örömként jelenik meg. Az öröm az életünk minden pillanatát átitatja, a létből fakad, nem kívülről jön. Ez a valódi spirituális gyógyítók belépő szintje. Óriási türelem, pozitív hozzáállás, könyörület jellemzi. Ezen a szinten lévő emberek hatást gyakorolhatnak másokra. Ezen a szemüvegen át minden a szinkronicitás  elvén történik, minden történésnek ok-okozati értelme van. Az egyéni akarat beleolvad az isteni akaratba. Ez a jelenlét más a megszokottól, kívülről tűnhet csodának, varázslatnak. Ez nem az egyénnel, hanem az energia mezőjével azonosítandó. A felelősség a dolgok történése felett itt már minőségileg más, az emberben vágy ébred arra, hogy saját tudati állapotát az élet hasznára fordítsa. Rájön, hogy minél több szeretetet ad valaki, annál több szeretetre lesz képes.

Magasabb tudatszintek: BÉKE, 600-as energiaszint

Transzcendenciaként, önmegvalósításként, istentudatként szokták nevezni ezt az állapotot. Eltűnik a szubjektív és az objektív és az észlelésnek nincs középpontja, mindent érzékel az egyén, egyszerre, egyforma intenzitással. Az ilyen ember általában kivonul a társadalomból, mert már sokkal mélyebb spirituális munkát végez. Az idő és a tér egész más jelentést kap. Ők is azt látják, mint bárki más, mégis a világot folyamatosan áramlónak és változónak élik meg, minden fejlődik körülöttük, de a dolgok forrása és jelentősége számít. Eközben csend telepszik az elmére, ami már nem alkot fogalmakat az élményről. Minden kapcsolatban áll mindennel a végtelen erejű és pártatlan jelenlét által.

Magasabb tudatszintek: MEGVILÁGOSODÁS, 700-1000 energiaszint

Ez az inspiráció szintje, az idetartozók, az egész emberiségre hatnak. Itt nem észlelhető a másoktól különálló én, hanem az én tudattal és felelősség érzettel együtt, képes észlelni az elmével fel nem foghatót, a meg nem nyilvánulót. Az egónak ez az átlépése példaként szolgálhat, a tudatosabb emberek körében. Ezzel a fajta éleslátással együtt elérkezhet az igazi belső béke állapotának állandósulása. Az “én” már nem a fizikai testtel azonosul, de azzal tisztelettel bánva, de nem függve tőle, sorsától létezünk. A test eszköz, hogy a tudat az elme segítségével kifejeződhessen, kommunikációban, alkotás, bármely formájában. A tudat már nincs helyhez kötve, szabadon, egyszerre érzékel, van jelen mindenütt.

Tudati skálánkon két olyan kritikus pont van, ahol jelentős előrelépésre nyílik lehetőség. Az első a 200-as értéknél, az erőssé válás belépő szintjén található. Itt jelenik meg a hajlandóság mások hibáztatásának abbahagyására, és a saját cselekedetekért, érzésekért és nézetekért való felelősségfelvállalására. Amíg az ember az okot és a felelősséget önmagán kívülrevetíti, meg kell maradnia az áldozatiság tehetetlen állapotában.
A második kritikus pont az 500-as szintnél található. Ez a szint úgy érhető el, ha az egyén a szeretetet és az ítélkezésmentes könyörületességet életmódként fogadja el,s kivétel nélkül minden személlyel, dologgal és eseménnyel kapcsolatban feltétlen jóindulatot tanúsít. (A 12-lépéses öngyógyító csoportokban azt mondják, hogy jogos harag nem létezik. Még ha valaki „rosszat”is tesz nekünk, akkor is szabadon választhatjuk meg a reakciónkat, s lemondhatunk a haragról.) Ha valaki egyszer így elkötelezte magát, észlelése fejlődésének köszönhetően rögtön másmilyennek, jóindulatúbbnak kezdi látni a világot.